kaupole

"Trikertė žvaginė".

Rašto dydis: 14x24 cm